vlajka cz vlajka en

Elektronický rychloměr RE1xx

Elektronický rychloměr řady RE1xx je moderní stavebnicový systém pro kolejová vozidla plně nahrazující všechny funkce tachografů s papírovým záznamem.

Elektronický rychloměr typové řady RE1xx je elektronické zařízení určené především pro měření, zobrazení a záznam rychlosti a ujeté dráhy kolejového vozidla. Kromě těchto základních funkcí umožňuje rychloměr registraci dalších binárních a analogových vstupních signálů charakterizujících dynamiku jízdy kolejového vozidla. Rychloměr může řídit nebo ovlivňovat funkci jiných zařízení kolejového vozidla prostřednictvím binárních výstupů, které mohou být závislé na čase, rychlosti, dráze atd. Prostřednictvím sériové komunikace typu CAN nebo RS485 (RS422), může rychloměr komunikovat s vozovým počítačem nebo dalšími zařízeními vozidla. Záznam vlastní dynamiky jízdy kolejového vozidla je prováděn do polovodičové paměti typu FLASH. Zaznamenaná data je možné jednoduše přenášet do počítače typu PC. Zde je pak lze archivovat a vyhodnotit dynamiku jízdy příslušného vozidla pomocí vyhodnocovacího SW RE Data Pack.

Rychloměr má stavebnicovou architekturu a je možné provádět typové konfigurace na míru daného vozidla.

 


Jednotka elektroniky RJE

Základ tvoří jednotka elektroniky RJE1xx, do které se zasunují požadované moduly.

Přehled modulů:

NZE – napájecí zdroj elektroniky
CPP – modul centrálního procesoru
DAS    Modul binárních, analogových a frekvenčních vstupů
DRP    Modul binárních vstupů, reléových a polovodičových výstupů
DIN     Modul binárních vstupů
ROT    Modul reléových výstupů
DSK    Modul datové sériové komunikace (CAN, RS485 – 422)
USB    Modul stahování dat na USB Flash disk

 


Indikační jednotka RJI

Pro indikaci a komunikaci s obsluhou slouží indikační jednotka RJI1xx. K jednotce elektroniky je možné připojit dvě indikační jednotky pomocí optického kabelu.

Ve vozidlech s řídícími počítači je možné integrovat indikační jednotku na displej řídícího počítače a data z rychloměru získávat pomocí komunikační linky.

           

 


Příslušenství rychloměru

 

Snímač otáček GEL2710.x - moderní snímač otáček předního výrobce Lenord-Bauer. Generuje 4 nezávislé výstupy pro rychloměr. Varianty x definují tvar kontaktní vidličky 

Snímač otáček GEL2710.x

 Propojovací skříňka RJS10 nebo RJS20 - zajišťuje oddělení kabiny a podvozku vozidla. Provedení RJS20 zajišťuje galvanické oddělení.

 Propojovací svorkovnice RJS10     Propojovací svorkovnice RJS20

Snímač tlaku TMG 568 Z3E - měření tlaku v brzdovém potrubí


Přijímač časové informace DCF77 - slouží pro korekci času elektronického rychloměru

 

Převodníky optika – metalika – optika EPOMxx

Externí převodníky jsou určeny k převodu optické komunikační linky na metalické vedení a zpět (příkladem použití je zajištění přechodu optické komunikační linky mezi dvěma spřaženými kolejovými vozidly).

 


Vyhodnocovací software RE Data Pack

Pro stahování, zpracování a vyhodnocení dat z rychloměru dodáváme softwarový balík RE Data Pack. Pro uživatele elektronických rychloměrů je SW k dispozici zdarma.

 


 Konkrétní konfiguraci rychloměru je možné specifikovat dle uživatelského manuálu.

V  případě nejasností vám ochodně poradíme - viz. kontakt.

Elektronický rychloměr je homologován pro provoz v ČR, Polsku a Maďarsku.

         

Kompletní certifikáty je možné stáhnout ZDE.

 

 


© UniControls-Tramex s.r.o. 2011 • Všechna práva vyhrazena